Sparbanken Västra Mälardalen

Organisationsnummer 578500-7120

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Bundet konto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparandekonto
 • Specialinlåning FTG
 • Specialinlåning prv
 • Transaktionskonto
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • V Mälardalskontot
 • Valutakoncernkonto SEK
 • VMkonto ftg/lantbruk
 • VMkonto Förening
 • VMkonto privat
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto