Presentation av prognos för statens upplåning 2019:3

Publikation 23 oktober 2019

På en pressträff den 23 oktober 2019 presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.