Presentation av prognos för statens upplåning 2019:1

Publikation 20 februari 2019

På en pressträff den 20 februari presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.