Presentation av prognos för statens upplåning 2019:1

Publikation 20 februari 2019

På en pressträff den 20 februari presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

Presentation av den nya prognosen

Presentation of the new forecast

Pressmeddelande med rapport 2019:1