Presentation av prognos för statens upplåning 2018:3

Publikation 25 oktober 2018

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.