Hans Lindblad kommenterar OPS-utredning

Publikation 15 mars 2017

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad medverkade i ett seminarium om alternativa sätt att finansiera infrastrukturprojekt.

Temat för seminariet var så kallad offentlig-privat samverkan (OPS).

Kommentar på delbetänkandet "Finansiering av infrastuktur med privat kapital" SOU 2017:13, pdf