Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGUs förslag till strategi för hantering av gruvavfall.

Nyhet 18 oktober 2018

Riksgäldens svar till Miljö- och energidepartementet (M2018/01984/Ke)