Remissvar Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2018-2020

Publikation 1 september 2017

Riksgäldens svar till Säkerhetsmyndigheten (SSM2016-5513-13)