Företagsskattekommitténs slutbetänkande: Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Publikation 20 oktober 2014

Riksgäldens yttrande till Finansdepartementet