Radio och TV i allmänhetens tjänst

Publikation 27 maj 2005

Riktlinjer för en ny tillståndsperiod (SOU 2005:1) Radio och TV i allmänhetens tjänst - Finansiering och skatter (SOU 2005:2) Riksgäldskontorets remissvar till Utbildningsdepartementet (U2005/1411/Me och U2005/1412/Me