Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2018

Publikation 21 februari 2019 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag för utvärdering - Statsskuldens förvaltning 2017

Publikation 23 februari 2018 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2013

Publikation 21 februari 2014 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012

Publikation 25 februari 2013 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2011

Publikation 27 februari 2012 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2010

Publikation 22 februari 2010 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Utvärderingsrapport statsskuldsförvaltningen 2008-2009

Publikation 22 februari 2009 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2006

Publikation 26 februari 2006 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning