Statsskuldens förvaltning - Underlag för utvärdering 2020

Publikation 19 februari 2021

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.