Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2022

Publikation 21 februari 2023

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Rapport: Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2022, pdf  

Nyhet 2023-02-21: Minskad statsskuld men ökad kostnad 2022