Sveriges statsskuld december 2020

Publikation 12 januari 2021

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Pressmeddelande: Statens budgetunderskott blev 221 miljarder kronor 2020