Villkor för byten i realobligation SGB IL 3108

Pressmeddelande 15 januari 2021

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3108 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. De inledande bytesauktionerna äger rum den 5 och 8 februari.

I bytesauktionerna planerar Riksgälden att sälja
SGB IL 3112 och SGB IL 3114. Båda bytena kommer att göras likvidneutralt1.

 Bytesauktion februari
1Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

2Angivna volymer av 3108 är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.

 Fre 5 feb 
Likvidneutral
Mån 8 feb 
Likvidneutral
Riksgälden säljer obligation 3112 3114
Riksgälden säljer belopp (mnkr)  1 000 1 000
Riksgälden köper obligation 3108 3108
Riksgälden köper belopp (mnkr) 2 1 070 1 060
Tid för återköpsränta kl. 10.45 kl. 10.45
Tid för auktionens stängning kl. 11.00 kl. 11.00
Tid för auktionsresultat  kl. 11.03 kl. 11.03

Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2020:3 i oktober.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt
Johan Bergström, tf upplåningschef, 08 613 45 68
Anna Olofsson, tf analys- och utvecklingschef, 08 613 45 98