Villkor för byte till ny 25-årig statsobligation SGB 1063

Pressmeddelande 20 november 2020

Riksgälden erbjuder byten till den nya 25-åriga statsobligationen SGB 1063 från SGB 1053 för att bygga upp den utestående volymen. Bytesauktionen hålls den 11 december 2020.

Byten till SGB 1063 0.5% 24 Nov 2045 från SGB 1053 3.5% 30 Mar 2039 görs kursriskneutralt. Total volym som erbjuds av SGB 1063 är 3 miljarder kronor.

Bytesauktion 11 december (kursriskneutralt1)

Riksgälden köper lån

SGB 1053

Riksgälden köper belopp (mnkr)2

3100

Riksgälden säljer lån

SGB 1063

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

3000

Tid för återköpsränta

10.45

Tid för auktionens stängning

11.00

Tid för auktionsresultat

11.03

1 Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

2 Angiven volym av återköpslånet är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning. Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen genom Riksgäldens återförsäljare. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare.

Kontakt

Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef, 08 613 45 68