Riksgälden lånar 3 miljarder dollar på 5 år till 2,452 %

Pressmeddelande 4 januari 2018

Riksgälden har emitterat femåriga obligationer för totalt 3 miljarder dollar (cirka 24 miljarder kronor) till en ränta på 2,452 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 12 baspunkter över dollarmarknadens swappränta. Totalt deltog över 80 investerare med en budvolym på 7,5 miljarder dollar.

– Det var en stark start för Riksgälden på det nya året. Investerarnas stora intresse visade sig både till antalet, volym och i geografisk spridning, säger upplåningschef Anna Sjulander.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 3 miljarder

Kupong

2,375 % s.a.

Förfallodatum

2023-02-15

Pris

99,632 %

Ränta

2,452 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

12 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

16,2 baspunkter

Ledarbanker

BMO Capital Markets, Goldman Sachs International, HSBC och Nordea

Under 2018 planerar Riksgälden att emittera obligationer i utländsk valuta för motsvarande 102 miljarder kronor. Upplåningen avser refinansiering av lån som tidigare tagits upp för Riksbankens räkning. Efter dagens dollarlån återstår cirka 78 miljarder kronor i obligationer.

Fördelning mellan investerare

Fördelning mellan investerare
Fördelning mellan investerare

Fördelning mellan regioner

Fördelning mellan regioner
Fördelning mellan regioner

Kontakt

Johan Bergström, skuldförvaltare, 08 613 45 68