Frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Nyhet 6 oktober 2017

Riksgälden publicerade i februari 2017 en beslutspromemoria om minimikravet på nedskrivningsbara skulder. Här svarar Riksgälden samlat på frågor som kommit in kring vissa detaljer i promemorian.

Frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder, pdf

Dokumentet finns även tillgängligt på Finansiell-stabilitet/Bankkrishantering-resolution/. Det kommer vid behov att kompletteras med ytterligare frågor och svar.

En engelsk version finns om du byter språk på sidan till engelska.

Kontakt

resolution@riksgalden.se