Villkor för introduktion av realobligation SGB IL 3111

Pressmeddelande 16 april 2015

Riksgälden introducerar en ny 17-årig realobligation via syndikering. Introduktionen kommer att göras genom byten.

Obligationen – SGB IL 3111 X% 1 Jun 32 – annonserades den 13 april 2015. Datum för introduktion är planerad till veckan som börjar den 20 april 2015.

  • Ledarbankerna kommer att annonsera övrig information såsom kupong och räntevillkor vid tidpunkten för lansering. Räntevillkoren kommer att sättas så att de är rimliga i förhållande till prissättningen på marknaden.
  • Obligationens förfallodatum är 1 juni 2032.
  • Byte sker mot SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28.
  • Bytena kan göras likvidneutralt och/eller kursriskneutralt. Försäljning och uppköp sker vid samma tillfälle.
  • Riksgäldens strävan är att öka antalet utestående löptider och undvika alltför stora volymkoncentrationer. Riksgäldens ambition är att undvika att enskilda obligationer överstiger 30 procent av index.
  • Ledarbanker är Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank.

Syndikeringsprocessen kommer att följa internationell standard. Det innebär att buden kommer att läggas i en gemensam pott, oavsett till vilken ledarbank buden lämnats. Riksgälden kommer att ha full insyn i budgivningen.

OMRX Real Return Bond Index (OMRXREAL) kommer att uppdateras vid försäljningstillfället för att underlätta för aktörer som följer index.

Riksgälden kommer att stödja likviditeten i den nya obligationen med sitt marknadsåtagande i repor på samma sätt som görs för övriga statspapper. Andrahandsmarknaden organiseras i enlighet med återförsäljaravtalen.

Frågor besvaras av:

Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08 613 47 77
Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35