Riksgälden emitterar 5-åriga obligationer i dollar

Pressmeddelande 17 mars 2015

Riksgälden emitterar 1,75 miljarder dollar (cirka 15 miljarder kronor) i en ny femårig obligation till en ränta på 1,667 procent. Upplåningen är för statens egen räkning.

Transaktionen prissattes till fyra baspunkter lägre än dollarmarknadens swappränta. Det är den i år hittills första femåriga syndikerade obligationen av en stat som emitterats under swapkurvan.

– Det var glädjande och intressant att se en så stor spridning både geografiskt men också fördelat på olika typer av investerare, säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 1,75 miljarder

Kupong

1,625 % s.a.

Förfallodatum

2020-03-24

Pris

99,799 %

Ränta

1,667 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

Minus 4 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

12,1 baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Credit Suisse och HSBC

Riksgälden planerar att ge ut obligationer i utländsk valuta för motsvarande 93 miljarder kronor under 2015. Beloppet inkluderar refinansiering av lån till Riksbanken för motsvarande 53 miljarder kronor. Efter dagens transaktion återstår ca 31 miljarder kronor.  

Lånets fördelning mellan investerare och region

 

Diagram investerare sve
Diagram investerare sve
Diagram regioner sve
Diagram regioner sve

Frågor besvaras av:

Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77