Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

Pressmeddelande 15 januari 2015

Riksgälden emitterar 2,5 miljarder dollar (cirka 20 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 0,962 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till sex baspunkter lägre än dollarmarknadens swappränta och är den första dollaremissionen av en europeisk stat i år. Över 40 investerare deltog.

– Trots en mycket volatil ränte- och valutamarknad och svaga börser, lyckades vi låna till samma nivå som våra dollarobligationer i andrahandsmarknaden, säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 2,5 miljarder

Kupong

0,875 % s.a.

Förfallodatum

2018-01-23

Pris

99,743 %

Ränta

0,962 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

Minus 6 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

15,3 baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Citigroup, Nordea

 Riksgälden planerar att ge ut obligationer i utländsk valuta för motsvarande 97 miljarder kronor under 2015. Beloppet inkluderar refinansiering av lån till Riksbanken för motsvarande 57 miljarder kronor.   

Lånets fördelning mellan investerare och region

Diagram över fördelning mellan investerare
Diagram över fördelning mellan investerare
Diagram över fördelning mellan regioner
Diagram över fördelning mellan regioner

Frågor besvaras av:

Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77