Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

Pressmeddelande 6 maj 2015

Riksgälden emitterar 2,25 miljarder dollar (cirka 19 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 1,136 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 10 baspunkter under dollarmarknadens swappränta, vilket är den lägsta nivå Riksgälden emitterat 3-åriga dollarobligationer till sedan 2012. Över 50 investerare deltog med bud på totalt 3,3 miljarder dollar.

– Trots volatila ränte- och valutamarknader var intresset hos investerarna mycket stort, säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 2,25 miljarder

Kupong

1,125 % s.a.

Förfallodatum

2018-05-15

Pris

99,968 %

Ränta

1,136 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

–10 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

14,5 baspunkter

Ledarbanker

Citigroup, HSBC, Nordea

 I den senaste prognosen från februari räknar Riksgälden med en obligationsupplåning i utländsk valuta på totalt 93 miljarder kronor 2015. Efter dagens transaktion återstår ca 10 miljarder kronor.

 

Lånets fördelning mellan investerare och regioner

Diagram över fördelning investerare
Diagram över fördelning investerare
Diagram fördelning regioner
Diagram fördelning regioner

Frågor besvaras av:

Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08 613 47 77