Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

Pressmeddelande 4 november 2014

Riksgälden emitterar 3,0 miljarder dollar (cirka 22 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 1,077 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 7 baspunkter lägre än dollarmarknadens swappränta. Ingen statlig låntagare, amerikanska staten undantaget, har hittills i år lyckats låna på en så låg nivå i dollar. Det är också den lägsta nivå Riksgälden har emitterat dollar på sedan 2012. Orderboken uppgick till närmare 4 miljarder dollar.

– Efterfrågan på våra obligationer är stor trots att vi är så dyra. Transaktionen prissattes till och med på samma nivå som våra dollarobligationer i andrahandsmarknaden, säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor

Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 3,0 miljarder

Kupong

1 % s.a.

Förfallodatum

2017-11-13

Pris

99,773 %

Ränta

1,077 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

Minus 7 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

14,3 baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Citigroup, HSBC, Nordea

Årets planerade totala obligationsupplåning i utländsk valuta på 83 miljarder kronor har nu genomförts och avslutats.

Lånets fördelning mellan investerare och region

 

Diagram över fördelning investerartyp
Diagram över fördelning investerartyp
Diagram över fördelning regioner
Diagram över fördelning regioner

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77