Riksgälden vill sänka kommunernas kostnader

Pressmeddelande 31 januari 2013

Riksgälden vill kunna ge lån till kommuner och landsting för medfinansiering av infrastrukturprojekt. Det skulle kunna minska kommunernas kostnader.

- Det är inte rimligt att kommuners, regioners och landstings kostnader för medfinansiering ska vara högre än statens. De bör därför ha möjlighet att låna hos Riksgälden för sådana ändamål, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren. Det tjänar alla på.

Därför har Riksgälden lämnat in ett förslag till regeringen kring kommunernas olika former för medfinansiering av vägar och järnvägar som staten ansvarar för.

Idag används också så kallad offentlig-privat samverkan (OPS) där staten i praktiken lånar via privata företag för verksamhet som kan anses vara ett statligt ansvar. De privata företagen har högre lånekostnader än staten och det är skattebetalarna som i slutändan får bära dem.

Riksgälden uppmanar också regeringen att ytterligare utreda frågan om OPS och andra samfinansieringslösningar, för att låta vissa statliga verksamheter få låna i Riksgälden för att finansiera verksamhet som är uppenbart inomstatlig.

För mer information kontakta:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Förslag om lån i Riksgälden