Riksgälden bildar ett vetenskapligt råd

Pressmeddelande 4 december 2013

Riksgälden satsar nu på att stärka analysarbetet för att fortsätta utveckla verksamheten. Det nybildade vetenskapliga rådet består av tre ledamöter som ska fungera som rådgivare till verksledningen.

– Ambitionen är att säkerställa och behålla Riksgäldens tätposition inom våra områden. Ett led i det arbetet är att tillsätta ett vetenskapligt råd, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden har knutit tre ledamöter till rådet:

  • Magnus Dahlquist, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
  • Nils Gottfries, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet
  • Anna Larsson Seim, fil dr nationalekonomi, verksam vid Stockholms universitet

De vetenskapliga råden påbörjar uppdraget den 1 januari 2014 och utses för en period om tre år. Förutom att bistå med idéer, ska rådet kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Riksgälden använder.

– Det vetenskapliga rådet ska fungera som allmänt bollplank och hålla oss uppdaterade inom relevanta forskningsområden. Rådet kan initiera frågor som vi behöver analysera närmare och utvärdera våra analyser, säger Hans Lindblad.

Frågor besvaras av:
Unni Jerndal, Kommunikationschef, 08-613 45 96