Underskott för staten i juli

Pressmeddelande 7 augusti 2012

Statens betalningar i juli resulterade i ett underskott på 2,2 miljarder kronor. Det var i linje med Riksgäldens prognos som var ett underskott på 2,3 miljarder kronor.

Skatteinkomsterna utvecklades som beräknat, medan myndigheternas utbetalningar blev något högre än prognos. De högre utbetalningarna motverkades av lägre nettoutlåning till myndigheterna.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 2,7 miljarder kronor, vilket var 1,4 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2012 gav statens betalningar ett underskott på 25,3 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 071 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti publiceras den 7 september, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

Tabell över nettolånebehovet

Tabell över nettolånebehovet juli, pdf (öppnas i nytt fönster)
Tabell över nettolånebehovet juli, pdf (öppnas i nytt fönster)

Sveriges statsskuld juli 2012

Sveriges statsskuld juli 2012, pdf (öppnas i nytt fönster)
Sveriges statsskuld juli 2012, pdf (öppnas i nytt fönster)