Riksgälden avråder från uppdelning av banker

Pressmeddelande 15 november 2012

Riksgälden avråder från att följa den s.k. Liikanen-gruppens förslag att dela upp stora banker i inlåningsbanker och investmentbanker. Det framgår av ett yttrande som Riksgälden lämnat till EU-kommissionen.

- I stället för att ta till nya typer av åtgärder bör lagstiftarna avvakta de omfattande förändringar som redan är på gång och se vilka effekter de har. Både ändrade kapitalregler och tuffare regler för hantering av banker som råkar i kris torde bidra till att minska bankernas risktagande i värdepappershandeln, det säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren.

Riksgälden menar dessutom att det är tveksamt om en sådan uppdelning verkligen gör så mycket nytta att det uppväger nackdelarna.

Riksgälden varnar för att en påtvingad uppdelning av bankerna kan försämra möjligheten att handla statspapper. Det skulle i så fall höja statens lånekostnader och göra det svårare för staten att hitta långivare.

Yttrande på Liikanenrapporten

Frågor besvaras av:
Linda Rudberg, pressansvarig, telefon 08 613 45 38