Yttrande på Liikanenrapporten

Publikation 15 november 2012

Riksgäldens yttrande till European Commission DG Internal Market and Services på Liikanenrapporten (finns endast på engelska)

Riksgäldens yttrande till DG MARKT på Liikanenrapporten

Liikanenrapporten