Riksgälden fastställer återstående avgifter för bankgarantiprogrammet

Pressmeddelande 9 december 2008

Avgifterna är framtagna enligt de principer som rekommenderats av Europeiska Kommissionen.

Schablonmetoden gäller för lån med löptider på över ett år som ges ut av banker som saknar tillförlitliga historiska marknadsdata för kreditswappar. Avgifterna är indelade i tre kategorier efter kreditbetyg. Banker som saknar kreditbetyg betalar den högsta avgiften enligt följande uppdelning.

 
Kreditbetyg
KreditbetygAvgiftsnivå
AAA 0,24 procentenheter
AA 0,37 procentenheter
A 0,45 procentenheter

Utöver dessa nivåer tillkommer ett påslag på 0,50 procentenheter. För säkerställda obligationer är påslaget 0,25 procentenheter.

Om det senare skulle visa sig att de officiella avgiftsnivåerna från Europeiska Centralbanken blir högre än de som Riksgälden fastställt kommer ändå våra nivåer att gälla för ingångna garantier. Om de officiella avgifterna blir lägre kommer vi att i efterhand betala tillbaka mellanskillnaden för redan inbetalda avgifter.

Samtliga avgifter för garantiprogrammet är nu klara. Riksgälden har tidigare fastställt att avgiften för löptider upp till och med ett år är 0,50 procentenheter för alla banker. Även avgifterna för lån med längre löptider som ges ut av de fyra svenska storbankerna är sedan tidigare kända.

Frågor besvaras av:
Magnus Thor, chef för garantiavdelningen, 070 346 84 24
Marja Lång, informationschef, 08 613 46 54