Grön kreditgaranti för lån till Preem

Nyhet 20 maj 2024

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti för ett lån till Preem för finansiering av en om- och tillbyggnad vid raffinaderiet i Lysekil för att kunna öka produktionskapaciteten av förnybara drivmedel. Garantin ställs ut inom ramen för programmet för garantier till gröna industriinvesteringar.

Lånet utgör en del av finansieringen av en om- och tillbyggnad vid raffinaderiet i Lysekil. Ombyggnaden gäller en så kallad IsoCracker-anläggning som efter ombyggnationen kommer att kunna producera förnybart flygbränsle (biojet/SAF) och förnybar diesel (HVO100). Tillbyggnaden avser en anläggning för förbehandling av förnybar råvara.

Lånet uppgår till cirka 240 miljoner euro och ställs ut av AB Svensk Exportkredit och Crédit Agricole Corporate & Investment Bank. Riksgäldens garanti täcker 80 procent av lånebeloppet. En avgift tas ut i linje med marknadsmässiga villkor.

Efter om- och tillbyggnaden i Lysekil kommer Preems produktion av förnybart bränsle kunna öka med cirka 1,2 miljoner kubikmeter per år, samtidigt som den fossila produktionskapaciteten minskar med motsvarande mängd. Riksgälden bedömer att Preems investering uppfyller kriterierna för en grön kreditgaranti.

Riksgälden har tidigare ställt ut en grön kreditgaranti för Preems investering avseende ombyggnation av Synsat-anläggningen i Lysekil. Läs det tidigare pressmeddelandet här: 

Riksgälden har beslutat om den första gröna kreditgarantin

Om gröna kreditgarantier

För att kunna ta del av statens gröna kreditgarantier krävs att den aktuella investeringen bidrar till Sveriges miljö- och klimatpolitiska mål. Riksgälden gör sin bedömning utifrån de kriterier som är fastställda i förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar.

Läs mer om Riksgäldens uppdrag att ställa ut gröna statliga kreditgarantier och om vilka kriterier som ligger till grund för miljöbedömningen på Riksgäldens webb:

Kreditgarantier för gröna investeringar 

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja