Riksgäldskommentar: Statens nettolånebehov mäter statens kassaflöde

Nyhet 9 juni 2020

Riksgälden tar regelbundet fram oberoende prognoser på nettolånebehovet. Dessa prognoser fyller en viktig funktion i arbetet med att ta fram Riksgäldens låneplaner för hur mycket pengar staten behöver låna för att täcka sin verksamhet.

I Riksgäldskommentar 2 2020 reder ekonomerna Sofia Nilsson och Elin Stenbacka på avdelningen Ekonomisk analys ut vad statens nettolånebehov är och hur det uppstår.

Med träffsäkra prognoser kan Riksgälden planera och hantera upplåningen på ett sätt som bidrar till att minime­ra den långsiktiga kostnaden för statsskulden. Prognosernas träffsäkerhet har ökat de senaste åren, trots en del utmaningar i prognosarbetet. Framför allt har kapitalplaceringar på skattekontot varit en osäkerhetsfaktor.

Riksgäldskommentar: Statens nettolånebehov mäter statens kassaflöde

Riksgäldskommentar är en serie kortare skrifter som ges ut regelbundet. Här reder våra sakkunniga ut begrepp, sprider kunskap och bidrar till samhällsdebatten.