Riksgälden håller valutaexponering oförändrad

Nyhet 3 december 2019

Riksgälden upphör, i enlighet med gällande riktlinjer för statsskuldens förvaltning, med de köp av utländsk valuta som tidigare gjorts i syfte att minska valutaexponeringen i statsskulden.

Riksgäldens styrelse beslutade i september att föreslå regeringen att statsskuldens valutaexponering ska hållas oförändrad i väntan på resultatet av en förnyad analys. I enlighet med Riksgäldens förslag beslutade regeringen den 14 november att ändra styrningen av valutaskulden i riktlinjerna för statsskuldens förvaltning 2020.

”Med anledning av de senaste årens utveckling på de finansiella marknaderna är det lämpligt att analysera den strategiska fördelningen i statsskulden avseende valutaexponering”, skrev regeringen i sitt pressmeddelande.

Enligt de nya riktlinjerna ska valutaexponeringen hållas oförändrad i väntan på att Riksgälden genomför en analys av statsskuldens strategiska valutaexponering.

Mot den bakgrunden beslutar Riksgälden att per den 2 december 2019 upphöra med de köp av utländsk valuta som görs i syfte att minska valutaexponeringen i statsskulden.

Presskontakt

Pressansvarig Malin Hasselblad Wennström

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Malin Hasselblad Wennström
Mobil: 070-003 92 62
E-post: Malin Hasselblad Wennström

Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)