Statsskuldens exponering i utländsk valuta hålls oförändrad

Nyhet 14 november 2019

Regeringen beslutade i dag om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. I enlighet med Riksgäldens förslag ska statsskuldens exponering i utländsk valuta lämnas oförändrad och löptiden styras mot ett gemensamt mål för hela statsskulden.

Regeringen anser att valutaexponeringen ska vara oförändrad i avvaktan på att Riksgälden gör en analys av statsskuldens strategiska valutaexponering. En anledning till detta är att analysen kan visa att det finns skäl för att ompröva den tidigare inriktningen om att exponeringen ska minska i den takt som tidigare angetts, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Ett gemensamt löptidsmål för statsskulden introduceras för att tydliggöra den övergripande risknivån, vilket också går i linje med Riksgäldens förslag. När det gäller sammansättningen av statsskulden ska andelen real kronskuld även fortsättningsvis styras mot 20 procent.

Riktlinjer för 2020 – sammanfattning

  • En oförändrad valutaexponering

  • Real kronskuld: 20 procent (långsiktigt)

  • Nominell kronskuld ska utgöra resterande andel

  • Löptiden för statsskulden ska styras mot 3,5–6 år

Regeringens pressmeddelande och riktlinjer

Riksgäldens förslag till riktlinjer