Riksgäldens årsredovisning 2016

Nyhet 21 februari 2017

Under 2016 lånade staten till låga räntor för att finansiera statsskulden, Riksgälden tog fram utformningen på resolutionsmyndigheten och beslut fattades om att tillsvidare inte ge ut premieobligationer till allmänheten. Detta framgår av Riksgäldens årsredovisning som i dag lämnas in till Finansdepartementet.

"Under 2016 blev Riksgälden ansvarig myndighet för att hantera krisdrabbade banker, om det bedöms nödvändigt för att värna den finansiella stabiteten. Det innebar en stor förändring mot tidigare praxis i Sverige; nu får bankers ägare och långivare stå för notan och inte skattebetalarna vid framtida finansiella kriser. Räntorna vid våra emissioner av statsobligationer fortsatte att vara låga under året. Detta innebar att räntan på de nya lån som togs upp för att finansiera skulden var lägre än räntan på de lån som förföll. Räntekostnaden för statsskulden kunde alltså minska även i år. Vi fortsatte att minska kostnaderna för staten bland annat genom våra ramavtal med banker och ett uppehåll i utgivningen av premieobligationer.” Det skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad i sin kommentar till årsredovisningen.

Årsredovisningen lämnas till Finansdepartementet den 21 februari.

Riksgäldens årsredovisning 2016.pdf