Statsskuldens löptid förlängs

Nyhet 10 november 2016

Regeringen fattade i dag beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas under 2017. Beslutet innebär att löptiden i statsskulden förlängs 0,3 år i enlighet med Riksgäldens förslag.

Förlängningen av löptiden görs mot bakgrund av att kostnadsfördelen med att låna kortfristigt har minskat. En längre löptid medför mindre variation i kostnaden för skulden.

I riktlinjebeslutet förtydligas att Riksgälden får ta positioner både för att sänka kostnaden och minska risken i statsskulden. Mandatet för att ta positioner i den svenska kronan behålls oförändrat på 7,5 miljarder kronor.

I riktlinjebeslutet förlängs, i enlighet med Riksgäldens förslag, målperspektivet för privatmarknadsupplåningen så att premieobligationsupplåningen kan behållas. Beslutet motiveras av att upplåningsformen bedöms bli lönsam igen när räntorna stiger. Fram till dess uppmanas Riksgälden att överväga att inte ge ut premieobligationer.   

Regeringens pressmeddelande

Riksgäldens förslag

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare: 08 613 46 94