Riksgäldens årsredovisning 2015

Nyhet 22 februari 2016

Staten fick betalt för att låna, Riksgälden utsågs till resolutionsmyndighet och den svenska garantimodellen uppmärksammades internationellt. I Riksgäldens årsredovisning finns mer att läsa om vad som hände i verksamheten under 2015.

"Förra året var ett innehållsrikt och på många sätt spännande år på Riksgälden. Negativ ränta, minusränta, i Sverige gjorde att staten för första gången fick betalt för att låna pengar. Regeringen utnämnde Riksgälden till svensk resolutionsmyndighet med ansvar för bankkrishantering enligt nya och skärpta regler. Sparprodukten Riksgäldsspar lades ner. Nya affärssystem för statens internbank och utbetalningar av insättningsgarantin började utvecklas och arbetet med upphandlingen av nya ramavtal för myndigheternas betalningar startade. Vårt kunnande inom garanti- och kreditområdet uppmärksammades internationellt och ledde till nya uppdrag." Det skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad i sin kommentar till årsredovisningen.

Årsredovisningen har lämnats till Finansdepartementet i dag. Riksgälden har även lämnat rapporten Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2015.