Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Nyhet 13 november 2014

Regeringen fattade i dag beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Beslutet var i enlighet med Riksgäldens förslag till riktlinjer.

Den faktiska löptiden i statsskulden ska förbli densamma, men inriktningen för valutaskulden ändras så att valutaexponeringen gradvis minskar de närmaste åren.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringens riktlinjer och Riksgäldens förslag till riktlinjer