Riksgäldens årsredovisning 2014

Nyhet 23 februari 2015

Historiskt låga marknadsräntor och Sveriges höga kreditbetyg gjorde att Riksgälden kunde låna billigare än någonsin under 2014. Verksamheten under året präglades också av nya regler för bankkrishantering och insättningsgarantin.

Det framgår av Riksgäldens årsredovisning som lämnats till regeringen i dag.

I årsredovisningen presenteras vad som hänt under året och hur Riksgälden har arbetat för att uppnå målen för de olika delarna av verksamheten: statens internbank, statsskuldsförvaltning, garantier och lån, insättningsgarantin och bankstöd. Där finns också en finansiell redovisning.

"Låga räntor och nya regler präglade som sagt Riksgäldens arbete under 2014. Mycket talar för att samma teman återkommer under 2015. Oavsett vilka utmaningar som väntar kommer vi på Riksgälden att ta oss an dem med samma målmedvetenhet, professio­nalism och omsorg om skattebetalarnas pengar som under det gångna året." Det skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad i sin kommentar till årsredovisningen.

Årsredovisning 2014, pdf