För tidigt aktivera kapitalbuffertar

Nyhet 22 maj 2014

Det saknas kunskap om vad som är långsiktigt stabila eller motiverade nivåer på kapital, skulder och tillgångar för att skapa finansiell stabilitet, det sa Hans Lindblad när han idag talade på Finansdagarna i regi av bland andra Sveriges Kommuner och landsting. Samtidigt välkomnar han de skärpta krav på kapital som redan beslutats eller aviserats.

När det gäller effekten av de många nya krav och regleringar inom den finansiella sektorn som är följden av bla EU:s krishanteringsdirektiv saknas också en samlad bild. Mot den bakgrunden och med tanke på att svensk ekonomi befinner sig i en utdragen lågkonjunktur ifrågasätter Lindblad tidpunkten för att aktivera den s.k. kontracykliska kapitalbufferten.

Bild på riksgäldsdirektör Hans Linblad med citat "Hushållens tillgångar överskrider vida skulderna"
Bild på riksgäldsdirektör Hans Linblad med citat "Hushållens tillgångar överskrider vida skulderna"

Vidare konstaterade Lindblad att det i diskussionen kring riskerna med hushållens skulder saknas en analys av hushållens tillgångar som vida överskrider skulderna. Samtidigt är det rimligt att väldigt högt belånade hushåll amorterar ned sina lån. Ett sparande/amortering kring 2000-3000 kr/månad är rimligt.

Finansiell Stabilitet