Årsredovisning 2013

Nyhet 21 februari 2014

Ökad upplåning till fortsatt låga räntor och förebyggande arbete för finansiell stabilitet – läs mer om Riksgäldens verksamhet i årsredovisningen för 2013.

Årsredovisning 2013