Riksgälden avvisar utformning av transaktionsskatt

Nyhet 15 mars 2013

Riksgälden står fast vid den tidigare hårt riktade kritiken mot införandet av en transaktionsskatt. Den nu aktuella frågan är hur Sverige bör förhålla sig till utformningen av transaktionsskatten.

Riksgälden anser att Sverige bör avvisa förslaget att införa skyldighet att betala transaktionsskatt till de elva länder som av allt att döma kommer att införa skatten.