Riksgälden förkastar förslag om skatt på finansiella transaktioner

Pressmeddelande 13 december 2011

Riksgälden förkastar EU-kommissionens förslag om en skatt på finansiella transaktioner. Förslaget är synnerligen illa genomtänkt och underbyggt. En transaktionsskatt skulle få allvarliga effekter på hur de svenska finansmarknaderna fungerar.

Det gäller inte minst marknaderna för statspapper, där de grundläggande förutsättningarna för andrahandshandel mer eller mindre skulle försvinna, skriver Riksgälden i ett remissvar till Finansdepartementet. Detta skulle försämra möjligheterna att finansiera statsskulden till rimliga kostnader.

Motsvarande effekter skulle uppstå på marknaden för bostadsobligationer, där bankernas lånekostnader skulle öka och i sin tur leda till högre kostnader för bostadslån.

Många finansiella tjänster skulle bli dyrare om en transaktionsskatt infördes i och med att handeln på viktiga marknader skulle försvåras eller helt försvinna. De som i sista hand drabbas av detta är de som efterfrågar finanssektorns tjänster, det vill säga sparare, investerare, försäkringstagare, låntagare etc.

Förslaget om en transaktionsskatt är fundamentalt feltänkt genom att det identifierar transaktioner i sig som en källa till finansiell instabilitet. Om ambitionen är att motverka generella risker i det finansiella systemet, borde skatter (eller avgifter) som är direkt relaterade till de risker ett finansiellt institut tar vara mer ändamålsenliga.

Presskontakt:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Riksgäldens remissvar till Finansdepartementet