Investerarmöten ger avtryck i japansk media

Nyhet 12 juni 2012

Japans största nyhetsbyrå och landets mest inflytelserika finanstidning uppmärksammar nu Riksgälden. Skuldkrisen fortsätter att väcka intresse för Sverige - ett av få länder i världen med högsta kreditbetyg och stabila statsfinanser.

Det var i samband med Skuldförvaltnings resa till Tokyo som riksgäldsdirektör Bo Lundgren intervjuades av både Jiji och Nikkei. Han var där för att öka kunskapen om den svenska marknaden för statsobligationer och presentera Sverige för investerare och marknadsaktörer.

I samband med intervjutillfällena fick Lundgren bland annat möjlighet att ge en bakgrund till dagens starka statsfinanser. 

–      Vi lärde oss mycket genom Sveriges finanskris för tjugo år sedan. Vår ekonomi är i dag ganska stabil.

Bo Lundgren beskrev Sverige som ett attraktivt land att investera i och poängterade den ekonomiska stabiliteten. Dessutom lyfte han fram de svenska bankerna som är välkapitaliserade till skillnad från många andra banker i världen.

Utöver japansk media träffade Lundgren även ett flertal investerare under sitt besök i Tokyo. Resan är en del av Riksgäldens långsiktiga plan för investerarrelationer.

En stor andel av våra svenska statspapper ägs av utländska placerare. Det är således viktigt för oss att upprätthålla goda kontakter med svenska såväl som med utländska placerare.

Relationerna ska präglas av öppenhet, transparens och förutsägbarhet. Under fjolåret besökte vi investerare i Central- och Östeuropa, Nordamerika och Asien.