Bankgarantierna halverade

Nyhet 10 augusti 2012

Garantiprogrammets omfattning har mer än halverats sedan årsskiftet och uppgår idag till 38,6 miljarder kronor jämfört med 90,7 miljarder kronor den 31 december 2011. Två institut – SBAB och Volvofinans Bank – har inte längre någon garanterad upplåning kvar inom ramen för programmet. Det visade Riksgäldens senaste regeringsrapport om bankstödet.

Garantiprogrammet gav banker, bostadsinstitut och vissa kreditmarknadsbolag möjlighet att avtala med staten om garantier för en del av sin upplåning under finanskrisen som bröt ut 2008. Det är nu stängt för nyteckning. Swedbank, Sparbanken Öresund och Carnegie Investment Bank har fortfarande garanterad upplåning kvar i programmet. Swedbank står för cirka 95 procent av garantierna.

2009 gav Riksgälden i sin roll som stödmyndighet särskilt stöd till Carnegie Investment Bank. Det går nu att närmare uppskatta det statsfinansiella slutresultatet av Carnegietransaktionen till ett överskott på någonstans mellan
200–425 miljoner kronor, beroende på framtida utfall av vinstdelningsarrangemang med de nya ägarna.

Stabilitetsfonden ska finansiera statens åtgärder för att stödja det finansiella systemet och ska på sikt uppgå till i genomsnitt 2,5 procent av BNP. Fonden uppgår idag till 37,4 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 1,1 procent av BNP.

Frågor besvaras av:
Daniel Barr, chef för avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd, telefon 08 613 46 94

Riksgäldens stödåtgärder per den 30 juni 2012

Riksgäldens stödåtgärder per den 30 juni 2012, pdf (öppnas i nytt fönster)