Riksgälden tveksam till nya insynsregler för räntemarknaden

Nyhet 20 december 2011

Riksgälden ställer sig tveksam till EU-kommissionens förslag om att införa nya regler för insyn i handeln med räntebärande värdepapper. Förslaget saknar en klar analys och reglerna skulle kunna skada den svenska statspappersmarknaden och höja statens lånekostnader.

Det skriver Riksgälden i ett remissvar till Finansdepartementet om Europeiska kommissionens förslag till förordning och direktiv om marknader för finansiella instrument.

Riksgälden anser att det är tveksamt om det finns tillräckliga skäl att inkludera handeln i statspapper i det så kallade MiFID-regelverket, som ursprungligen utformades för att hantera aktiehandel. I praktiken är det bara professionella aktörer som är verksamma på statspappersmarknaden och de måste förutsättas klara sig utan ett särskilt investerarskydd.

Undantag för professionella aktörer

Om reglerna ändå införs, är det viktigt att tydligt undanta den professionella handeln från långtgående insynskrav. I annat fall skulle förutsättningarna försämras för de banker och fondkommissionärer som åtagit sig att ställa priser på statspapper, vilket skulle skada likviditeten i andrahandsmarknaden och höja statens lånekostnader. Ett undantag bör skapas genom att sätta en så låg beloppsgräns för omedelbar rapportering att transaktioner mellan professionella aktörer undantas automatiskt.

Riksgälden anser att insynsreglerna inte bör inkluderas i en EU-förordning. De bör i stället ligga kvar i ett sammanhållet direktiv, medan nationella tillsynsmyndigheter får föreskriftsrätten. Dessa frågor är alltför komplexa för att hanteras på ett effektivt sätt på gemensam EU-nivå.

Sverige bör verka för förändringar i förslaget

Riksgälden konstaterar att kommissionens förslag syftar till att förändra komplexa marknadsmekanismer. Detta görs utan vare sig en klar analys av på vilket sätt dessa mekanismer brister eller en grundläggande insikt om hur de fungerar. Starka skäl talar därför för att från svensk sida sträva efter fundamentala förändringar i det föreslagna regelverket innan det träder i kraft.

Kontakt
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Riksgäldens remissvar till Finansdepartementet

Läs Riksgäldens remissvar till Finansdepartementet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Riksgäldens remissvar till Finansdepartementet, pdf (öppnas i nytt fönster)