Nordea ute ur kapitaltillskottsprogrammet

Nyhet 16 mars 2011

Riksgälden har i dag lämnat sin kvartalsrapport om åtgärder för att stärka det finansiella systemet till regeringen. Inga institut deltar längre i garantisystemet för bankernas upplåning och redan garanterade lån fortsätter att förfalla.

Den totala volymen garantier har minskat från toppnoteringen 354 miljarder kronor i juni 2009 till 164 miljarder kronor den 28 februari 2011.

Garantisystemet ser idag ut att ge staten och stabilitetsfonden en vinst på 5.7 miljarder kronor under förutsättning att alla garanterade lån som redan utfärdats, hålls till förfall.

Nordeas stödavtal med Riksgälden har löpt ut. Inga institut deltar längre i kapitaltillskottsprogrammet. Nordeas aktier ägs dock fortfarande av Riksgälden.

Stabilitetsfonden omfattar nu 35,1 miljarder kronor. Målet att fonden ska omfatta 2,5 procent av BNP år förväntas uppnås 2025 – två år senare än den tidpunkt som ursprungligen var målet.

Frågor besvaras av Daniel Barr, Chef Bankstöd,  08-613 4694

Marja Lång, Presschef, 08-613 4654

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2011:1)


Läs Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2011:1), pdf (öppnas i nytt fönster)