Delårsrapport 2011

Nyhet 15 augusti 2011

Riksgäldens delårsrapport för första halvåret 2011 är nu publicerad. I den kan man bland annat läsa att statsskulden minskade med 91,9 miljarder kronor och att vår kronposition stängdes med en vinst på drygt 8 miljarder kronor.

Annat som hände under första halvåret:

  • Vi har tagit fram en ny utbildningsstrategi som innebär att vi årligen kommer att erbjuda myndigheterna ett basutbud av utbildningar.
  • Vi har ett ökat fokus på säkerhet och effektivitet i betalningsmodellen till följd av förändringar i betalningsförordningen.
  • Vi tecknade ett nytt låneavtal med Volvo Aero den 10 mars.
  • Vi fick ett nytt uppdrag från regeringen gällande en samlad riskanalys av statens garantier och krediter.
  • Den 1 juli 2011 infördes nya regler för insättningsgarantin.
  • Garantiprogrammet för bankernas medelfristiga upplåning avskaffades vid halvårsskiftet. Inga nya garantier kan därför ställas ut.

Vi lämnar varje år en delårsrapport och en årsredovisning till Finansdepartementet där vi redogör för vår verksamhet och dess resultat.

Riksgäldens delårsrapport januari-juni 2011

Delårsrapport 2011, pdf (öppnas i nytt fönster)