Bättre användbarhet på riksgalden.se

Nyhet 24 maj 2011

Riksgäldens webbplats har omarbetats för att öka användbarheten och tillgängligheten för dig som använder webbplatsen. Vi har inte ändrat informationsstrukturen eller skrivit om texterna.

Design och layout

Webbplatsens utseende har förändrats en del för att skapa större luftighet på webbplatsen och göra texterna lättare att läsa. Färgerna är desamma men sidorna är bredare, texterna har fått nytt större typsnitt och bilderna är större. Även de större versionerna av grafer med statistik visas nu på ett tydligare sätt. Layoutmässigt har främst start- och förstasidor förändrats.

Förbättrad tillgänglighet

riksgalden.se ska vara tillgänglig för alla användare oavsett förmåga att ta till sig information eller använda teknik. Webbplatsen har därför byggts enligt etablerade standarder och riktlinjer inom tillgänglighetsområdet och Riksgälden har ambitionen att bli tillgänglighetscertifierade av FunkaNu.

Navigering

Vänstermenyerna har blivit tydligare genom att visa en pil när det finns undersidor. Webbplatsen har också i sidfoten fått så kallade brödsmulor som gör det enklare att förstå var i strukturen du befinner dig. De är klickbara och kan användas för att navigera. Sidfot med nyttiga länkar finns på alla sidor så att du snabbt kan hitta nyttiga sidor.

Funktioner

Du kan nu bevaka aktuella nyheter och publikationer via RSS. Dessutom har prenumeration via e-post fått utökat urval. Vi har också förbättrat de formulär som finns på webbplatsen. För att undvika fel får du tydlig återkoppling och hjälptexterna för fälten ska underlätta att fylla i formuläret med rätt uppgifter.

Brutna länkar

Alla sidor på webbplatsen har nya URL:er, vilket innebär att du behöver ändra länkar och favoriter/bokmärken till alla sidor (utom startsidan www.riksgalden.se) i din webbläsare.