Bankstödsrapport augusti 2011

Nyhet 9 augusti 2011

Statens garanti- och kapitaltillskottsprogram upphörde att gälla den 30 juni 2011 och Riksgäldens senaste regeringsrapport om bankstödet visar att redan garanterade lån fortsätter att förfalla.

Den totala volymen garantier har minskat från toppnoteringen 354 miljarder kronor i juni 2009 till 136 miljarder kronor den 30 juni 2011.

Garantisystemet ser i dag ut att ge staten och stabilitetsfonden en vinst på 5,8 miljarder kronor under förutsättning att alla garanterade lån som redan utfärdats, hålls till förfall.

Inga institut deltar längre i kapitaltillskottsprogrammet. Nordeas aktier ägs dock fortfarande av Riksgälden.

Stabilitetsfonden omfattar nu 35,1 miljarder kronor. Målet är att fonden ska omfatta 2,5 procent av BNP. Vi beräknar att detta uppfylls 2025 – två år senare än den tidpunkt som ursprungligen var målet.

Om bankstödet

Som stödmyndighet har Riksgälden som uppdrag att administrera programmen för garantier och kapitaltillskott som infördes under finanskrisen 2008 och 2009. Syftet med programmen var att värna om den finansiella stabiliteten. De upphörde att gälla den 30 juni 2011.

Garantiprogrammet infördes för att i kristid underlätta för banker och bostadsinstitut att skaffa kapital.

Syftet med kapitaltillskottsprogrammet var att ge redan starka banker möjlighet att ytterligare öka sin utlåning.

Frågor besvaras av:

Daniel Barr, chef Bankstöd, telefon 08 613 46 94

Unni Jerndal, chef Kommunikation, telefon 08 613 45 96

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det
finansiella systemet (2011:2)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2011:2), pdf (öppnas i nytt fönster)
Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2011:2), pdf (öppnas i nytt fönster)