Tilldelningsbeslut i upphandling av betalningstjänster

Nyhet 22 september 2010

Riksgälden beslutade den 22 september om tilldelningsbeslut i upphandlingen av ramavtal avseende betalningstjänster.

Riksgälden har beslutat att teckna ramavtal med följande fyra ramavtalsbanker:

Danske Bank
Nordea 
SEB
Swedbank

De nya ramavtalen innebär att staten sänker sina kostnader med 20 miljoner kronor per år. Ramavtalen gäller från och med 1 april 2011 till och med 31 mars 2015. Riksgälden har rätt att förlänga ramavtalet med 2 år.

 Ta del av tilldelningsbeslut och utväderingsrapport på www.avropa.se

 Läs vårt pressmeddelande