Säkrare och billigare banktjänster för staten

Pressmeddelande 22 september 2010

Riksgälden har i dag beslutat att teckna ett nytt ramavtal med fyra affärsbanker om att förmedla statens betalningar.

De tre banker som ingick i det förra ramavtalet finns även med i det nya. Dessutom kommer Danske Bank att ingå. Avtalsperioden löper från 1 april 2011 till och med 31 mars 2015 och kan förlängas med två år.

Banker som ingår i ramavtalet och kan förmedla statens betalningar

Danske Bank

Nordea

SEB

Swedbank

Staten har med det nya ramavtalet ställt högre krav på bankernas säkerhet kring betalningar. Det gäller bland annat säkrare åtkomst, ökad tillgänglighet och bättre skydd av information. Dessutom får myndigheterna bättre service.

Med fyra banker i ramavtalet ökar konkurrensen på bankmarknaden. Snittpriset per betalning sänks från 0.83 kronor till 0.69 kronor per betalning. Totalt sänker staten sina kostnader med 20 miljoner kronor eller 17 procent.

Frågor besvaras av:

Björn Wallgren, ansvarig för ramavtal, telefon 08 613 47 79.